Shkodër, mijëra hektarë tokë nën ujë

 

Pas inspektimeve në terren të bëra nga Bashkia Shkodër, në Njësitë Administrative të përmbytura fatkeqësisht, situata e përmbytjeve vazhdon të jetë vetëm në përkeqësim të vazhdueshëm dhe sipërfaqja totale ka arritur në 2285 Ha.  Bashkia kërkon shpalljen e emergjencës por kreu i Emergjencave Civile Shemsi Prençi deklaroi dje se Shkodra nuk plotësonte kriteret e shpalljes së Emergjencës. Ujësellësi Shkodër vazhdon t’u vijë në ndihmë banorëve të përmbytur në Njësinë Administrative Ana e Malit, duke i furnizuar me ujë të pijshëm.

 

Situata në territorin e Bashkisë së Shkodrës deri në orën 09.00 të datës 09.03.2018 paraqitet si me poshtë :

Deri në këto momente, janë 795 ha tokë e përmbytur në Njësinë Administrative të Dajçit:

Fshati Mushan (kënetë+argjinaturë) 290 ha, fshati Shirq 240 ha, fshati Darragjat 40 ha, fshati Suka-Dajç (kënetë) 90 ha, fshati Dajç (kënetë) 130ha, Samrisht i Vjetër 5 Ha.

 

Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta foragjere, jonxhe, bimë dekorative dhe të tjera si më poshtë:

 

Sipërfaqja e përmbytur e mbjellë me kultura bujqësore është si më poshtë:

 1. Foraxhere + jonxhe 275 Ha
 2. Bimë dekorative 10 ha
 3. E pakultivuar – 510 ha

 

Vetëm në lagjen Zadrimë, në fshatin Shirq janë të bllokuara nga uji 26 familje. Niveli I ujit ka pësuar rritje përsëri dhe ka tendencë rritjeje.

Gjithashtu nga prurjet janë të izoluara edhe 4 shtëpi në fshatin Mushan. Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit afërsisht në 300 m gjatësi.

Ndërsa në Njësinë Administrative Ana e Malit, situata vijon të precipitojë vetëm negativisht. Nuk mund të kalohet as me makinë ushtrie por vetëm me varka.

1200 ha tokë janë të përmbytura: Fshati Muriqan 420 ha, fshati Oblikë 580 ha, fshati Obot 200 ha.

 

Nga sipërfaqja e mësipërme,sipërfaqja e mbjellë me kultura bujqësore vlerësohet në 890 Ha , të shpërndara si më poshtë:

 1. Jonxhe 713 Ha
 2. Kultura të dyta foragjere 139 Ha
 3. Grurë 5 Ha
 4. Sera 3 Ha
 5. Bimë dekorative 20 Ha
 6. Vreshtë 1 Ha
 7. Ullishte 2 Ha
 8. Agrume 1 Ha
 9. Tunele 1 Ha
 10. Pemëtore 3 ha
 11. Perime 2 Ha

 

Në njësinë administrative Bërdicë, është rritur sipërfaqja e përmbytur në rreth 290ha tokë të ndara sipas fshatrave si më poshtë:

 

 1. Trush – 140 Ha
 2. Bërdicë e sipërme 40 Ha
 3. Bërdicë e Madhe 110 Ha

 

Nga sipërfaqja e mësipërme, të shpërndara si më poshtë:

 1. Jonxhe 130 Ha
 2. Grurë 20 Ha
 3. Foragjera të dyta 50 Ha
 4. E pakultivuar 90 Ha

 

Në njësinë administrative Velipojë , në fshatin Luarz vazhdon të dale ujë nga argjinatura dhe vlerësohet se rreziku është shumë i madh. Niveli I ujit është rritur shumë.

Gjithashtu në njësinë administrative Gur i Zi konstatohet fenomeni i erozionit në tokat bujqësore. Vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës në një vijë prej 1 km.

Në njësinë administrative Rrethina , në fshatin Zues janë të përmbytura 70 Ha tokë nga të cilat 10 Ha ndodhen poshtë fshatit Zues dhe 60 Ha tokë e këtij fshati në fushën e Oblikës.

Specialistët tanë janë në terren, dhe po bëjnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuara, vlerë e cila mund te rritet me vazhdimin e metejshem te gjendjes se përmbytjes.

 

Paraqiten nevoja ditore nga fermerët për bazë ushqimore:

Nevojat për bazë ushqimore ditore për blegtorinë për zonat e përmbytura janë:

Koncentrat 3845 kg/ ditë

Bar i thatë 7190 kg/ditë

Silazh 3135 kg/ditë

 

Të dhënat për nr e kafshëve në Nj.Ad Ana e Malit dhe Dajç. :

Gjedhë 637 krere

Të imta 458 krere

Derra 70 krere

 

 

Vazhdon të rëndohet situata e përmbytjeve në territorin e Bashkisë së Shkodrës

Situata në territorin e Bashkisë së Shkodrës deri në orën 09.00 të datës 09.03.2018 paraqitet si me poshtë :Pas inspektimeve në terren të bëra nga Bashkia Shkodër, në Njësitë Administrative të përmbytura fatkeqësisht, situata e përmbytjeve vazhdon të jetë vetëm në përkeqësim të vazhdueshëm dhe sipërfaqja totale ka arritur në 2285 Ha. E ndarë sipas njësive paraqitet si më poshtë: Deri në këto momente, janë 795 ha tokë e përmbytur në Njësinë Administrative të Dajçit: Fshati Mushan (kënetë+argjinaturë) 290 ha, fshati Shirq 240 ha, fshati Darragjat 40 ha, fshati Suka-Dajç (kënetë) 90 ha, fshati Dajç (kënetë) 130ha, Samrisht i Vjetër 5 Ha. Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta foragjere, jonxhe, bimë dekorative dhe të tjera si më poshtë: Sipërfaqja e përmbytur e mbjellë me kultura bujqësore është si më poshtë:1. Foraxhere + jonxhe 275 Ha2. Bimë dekorative 10 ha 3. E pakultivuar – 510 ha Vetëm në lagjen Zadrimë, në fshatin Shirq janë të bllokuara nga uji 26 familje. Niveli I ujit ka pësuar rritje përsëri dhe ka tendencë rritjeje. Gjithashtu nga prurjet janë të izoluara edhe 4 shtëpi në fshatin Mushan. Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit afërsisht në 300 m gjatësi. Ndërsa në Njësinë Administrative Ana e Malit, situata vijon të precipitojë vetëm negativisht. Nuk mund të kalohet as me makinë ushtrie por vetëm me varka.1200 ha tokë janë të përmbytura: Fshati Muriqan 420 ha, fshati Oblikë 580 ha, fshati Obot 200 ha. Nga sipërfaqja e mësipërme,sipërfaqja e mbjellë me kultura bujqësore vlerësohet në 890 Ha , të shpërndara si më poshtë:1.Jonxhe 713 Ha2.Kultura të dyta foragjere 139 Ha3. Grurë 5 Ha4. Sera 3 Ha5. Bimë dekorative 20 Ha6. Vreshtë 1 Ha7. Ullishte 2 Ha8.Agrume 1 Ha 9.Tunele 1 Ha10.Pemëtore 3 ha11.Perime 2 HaNë njësinë administrative Bërdicë, është rritur sipërfaqja e përmbytur në rreth 290ha tokë të ndara sipas fshatrave si më poshtë:1.Trush – 140 Ha2.Bërdicë e sipërme 40 Ha3.Bërdicë e Madhe 110 HaNga sipërfaqja e mësipërme, të shpërndara si më poshtë:1.Jonxhe 130 Ha2.Grurë 20 Ha3.Foragjera të dyta 50 Ha4.E pakultivuar 90 HaNë njësinë administrative Velipojë , në fshatin Luarz vazhdon të dale ujë nga argjinatura dhe vlerësohet se rreziku është shumë i madh. Niveli I ujit është rritur shumë.Gjithashtu në njësinë administrative Gur i Zi konstatohet fenomeni i erozionit në tokat bujqësore. Vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës në një vijë prej 1 km.Në njësinë administrative Rrethina , në fshatin Zues janë të përmbytura 70 Ha tokë nga të cilat 10 Ha ndodhen poshtë fshatit Zues dhe 60 Ha tokë e këtij fshati në fushën e Oblikës.Specialistët tanë janë në terren, dhe po bëjnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuara, vlerë e cila mund te rritet me vazhdimin e metejshem te gjendjes se përmbytjes. Paraqiten nevoja ditore nga fermerët për bazë ushqimore:Nevojat për bazë ushqimore ditore për blegtorinë për zonat e përmbytura janë:Koncentrat 3845 kg/ ditëBar i thatë 7190 kg/ditëSilazh 3135 kg/ditëTë dhënat për nr e kafshëve në Nj.Ad Ana e Malit dhe Dajç. :Gjedhë 637 krereTë imta 458 krereDerra 70 krereSituata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga ana e Bashkisë Shkodër.

Geplaatst door Bashkia Shkodër op vrijdag 9 maart 2018