Reforma Zgjedhore, Komisioni rinis punën, përcaktohen 5 pikat e procesit

Pas dakordësisë në Komunitetin e Asociim Stabilizimit dhe kërkesës së eurodeputetëve, që palët të miratojnë sa më parë Reformën Zgjedhore, dje është zhvilluar mbledhja e dytë e Komisionit të Reformës zgjedhore.

Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore, miratoi vendimin për caktimin e ekspertëve të cilët do të asistojnë punën e komisionit si dhe programin e punës së komisionit.

Krahas kësaj, në rendin e ditës të komisionit ishte edhe zhvillimi një seancë dëgjimore me përfaqësuesit e shoqërisë civile, që kanë ekspertizë në proceset zgjedhore, në kuadër të përgatitjes së reformës zgjedhore. Të pranishëm për dëgjesë në mbledhjen e komisionit të posaçëm ishin përfaqësuesit e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë, Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor.

Përfaqësuesit e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë rekomanduan miratimin e aktit rregullues të veçantë për veprimtarinë e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore; hartimin e planit të punës për veprimtarinë e komisionit; garantimin e prezencës së përfaqësuesve të shoqërisë civile në seancat e komisionit dhe konsultimet e ekspertëve; në përmbajtjen e çështjeve të diskutuara nga komisioni përfaqësuesit e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë, si çështje të katërt rekomanduan: “adresimin në mënyrë integrale të mekanizmit të transparencës dhe kontrollit të veprimtarisë financiare të partive politike dhe subjekteve zgjedhore. Pavarësisht përmirësimeve të bëra në zgjedhjet e fundit, sërish ka nevojë për adresim të plotë e të thelluar të kësaj çështjeje”. Gjithashtu u kërkua rirregullim tërësor i administratës zgjedhore të nivelit të dytë.

Përfaqësuesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit u shprehën që e konsiderojnë parësor depolitizimin e organit të administrimit zgjedhor. Komiteti Shqiptar i Helsinkit propozoi që afatet e verifikimit të pastërtisë së figurës së kandidatëve zgjedhorë nga organet përkatëse të jenë më të gjata. Propozim tjetër ishte që në Kodin Zgjedhor duhen përcaktuar më mirë kompetencat e KQZ-së në raport me Prokurorinë, për të sheshuar mosmarrëveshjet e mundshme institucionale për çështje kompetencash. Kontrolli më i thelluar i financimit të fushatave zgjedhore ishte një tjetër çështje që Komiteti Shqiptar i Helsinkit, së bashku me realizimin e votimit të emigrantëve, u dha rëndësi.

Përfaqësuesi i Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor, Kristaq Kume dha rekomandimet e tij mbi procesin e zhvillimit të reformës zgjedhore. Sipas tij, komisioni nuk duhet të fokusohet vetëm në rekomandimet e OSBE-ODIHR por edhe në çështje të tjera si zbatimi i teknologjisë në proceset zgjedhore etj.

Ndërkohë që në programin e punës së komisionit, drejtuar nga Bledi Çuçi dhe Oerd Bylykbashi janë përcaktuar 5 pikat, ku do fokusohet procesi si teknologjia në zgjedhje apo votimi i emigrantëve. “Teknologjia në zgjedhje, votimi i emigrantëve, burimet financiare të fushatës, regjistri i zgjedhësve dhe përdorimi i administratës në zgjedhje”, thuhet në raport