3 Mars Dita Botёrore e Dёgjimit

 

Dita Botёrore e Dёgjimit organizohet çdo vit nё 3 mars, pёr tё rritur ndёrgjegjёsimin e popullatёs lidhur me parandalimin e humbjes sё dёgjimit dhe shurdhёsisё nё mbarё botёn.
Çdo vit caktohet njё temё mbi tё cilёn advokohet, duke bёrё thirrje pёr kujdes ndaj dёgjimit, si njё mundёsi qё lejon parandalimin e humbjes sё tij.
Tema e vitit 2018 është:
“Dёgjo tё ardhmen… dhe përgatitu për të!”

Kjo temё ngre shqetësimin e rritjes sё shpejtё tё numrit tё personave me humbje tё dёgjimit gjatё dekadёs sё fundit.
Vёmendja duhet kthyer nё faktin se, pjesa mё e madhe e shkaqeve sё humbjes tё dёgjimit te fёmijёt mund tё parandalohen. Nga identifikimi i hershёm dhe ndёrhyrjet nё kohё, personat me humbje tё dёgjimit mund tё kenë shumë pёrfitime në cilësinë e jetës. Kjo ditё synon tё rrisё ndёrgjegjёsimin jo vetëm të popullatës së përgjithshme por edhe të politikëbërësve për hartimin e strategjive efektive, të cilat do të ndikojnë në uljen e prevalencës së rasteve me humbje të dëgjimit, si dhe në impaktin qё humbja e dёgjimit ka në cilësinë e jetës.

Fakte
• 360 milionë njerёz nё mbarё botёn kanё humbje tё dёgjimit, prej tё cilёve 32 milionë janё fёmijё, qё nё 50 % tё rasteve mund tё parandalohet.
• Humbja e dёgjimit mund tё rezultojё nga shkaqe gjenetike, komplikacione gjatё lindjes, disa sёmundje infektive, infeksione kronike tё veshit, pёrdorimi i disa mjekimeve specifike, si dhe ekspozimi nё njё ambient tё zhurmshёm.
• Rreth 50% e gjithё rasteve me humbje tё dёgjimit mund tё shmangen nёpёrmjet parandalimit parësor.
• Njerëzit me humbje të dëgjimit mund të përfitojnë nga aparatet e dëgjimit, implantet kokleare dhe pajisje të tjera ndihmëse, ilustrimi, gjuha e shenjave dhe forma të tjera të mbështetjes sociale.

Shkaqet e humbjes sё dёgjimit dhe të shurdhёsisё
Shkaqet e humbjes sё dёgjimit mund tё ndahen nё shkaqe tё lindura dhe tё fituara.

Shkaqe tё lindura
Shkaqet e lindura çojnё nё humbje tё dёgjimit qё nё lindje. Ato mund tё jenё gjenetike ose si pasojё e komplikacioneve që nëna mund të ketë gjatë shtatzënisё dhe lindjes, të tilla si:
• Infeksionet gjatё shtatzënisё si rubeola dhe sifilizi.
• Lindja me peshё tё vogёl.
• Asfiksia nё lindje.
• Pёrdorimi gjatё shtatzënisё i disa medikamenteve tё ndaluara si aminoglukosidet, citostatikёt, preparatet kundёr malarjes dhe diuretikёt.
• Ikteri i shprehur (verdhёza) nё periudhёn neonatale, e cila mund tё dёmtojё nervin e dёgjimit nё njё tё porsalindur.

Shkaqe tё fituara
Si shkaqe të fituara të cilat mund të çojnë në humbje të dëgjimit mund të përmendim:
• Sёmundjet infektive si meningiti, fruthi dhe parotiti (shytat).
• Infeksionet kronike tё veshit ( otitis media me efusion).
• Pёrdorimi i disa antibiotikëve dhe barnave antimalarike.
• Dёmtimet traumatike tё kokёs dhe të veshit.
• Zhurmat ekstreme, pёrfshirё zhurmat nё ambientin e punёs nga makineritё apo shpёrthimet, zhurmat nё ambientet ku jetojmё dhe frekuentojmë ( bare, klube nate etj.).
• Mosha.
• Bllokimi i kanalit tё veshit me dyll apo me trupa tё huaj.

Te fёmijёt, otiti media kronik mbetet shkaku kryesor i humbjes sё dёgjimit.

Impakti qё ka humbja e dёgjimit tek individi
Njё nga ndikimet kryesore qё humbja e dёgjimit ka tek individi ёshtё paaftёsia komunikuese me tё tjerёt. Te fёmijёt me shurdhёsi, zhvillimi i tё folurit ёshtё i vonuar.
Humbja e dёgjimit dhe sёmundjet e veshit, tё tilla si otiti media, kanё efekte negative nё performancёn e fëmijëve nё shkollё.
1. Impakti social dhe emocional
Humbja e dёgjimit çon nё kufizim tё aksesit pёr shumё shёrbime. Gjithashtu, pёrjashtimi nga komuniteti ka njё ndikim domethënës nё jetёn e pёrditshme duke krijuar ndjenjёn e vetmisё, izolimit dhe nёnshtrimit, veçanёrisht tek individёt e rritur.
Nёse njё fëmije me shurdhёsi të lindur nuk i jepet mundёsia tё mёsojё gjuhёn e shenjave qё në fëmijëri, ai/ajo do tё ndihet i pёrjashtuar nga ndёrveprimet sociale.
2. Impakti ekonomik
Nё vendet nё zhvillim, fёmijёt me humbje tё dёgjimit rrallё ndjekin shkollёn. Tё rriturit me humbje tё dёgjimit kanё njё shkallё tё lartё papunёsie, duke patur njё kosto tё lartё pёr individin, familjen dhe shoqёrinё.
Parandalimi
Rreth 50 % e rasteve me humbje tё dёgjimit mund tё parandalohen. Strategjitë efektive që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së dëgjimit janë:
• Vaksinimi i fёmijёve ndaj sёmundjeve tё fёmijёrisё si fruthi, rubeola, meningiti dhe parotiti.
• Vaksinimi i vajzave adoleshente dhe nё moshёn riprodhuese ndaj rubeolёs, pёrpara shtatzënisё.
• Testet depistuese pёr sifilizin dhe sёmundje tё tjera infektive gjatё shtatzënisё.
• Pёrmirёsimi i kujdesit ante dhe perinatal, duke pёrfshirё praktika tё testit tё dёgjimit qё nё lindje.
• Diagnostikimi i hershёm i fёmijёve me otit media, dhe marrja e trajtimit të duhur pёr kёtё diagnozё.
• Shmangia e pёrdorimit tё disa medikamenteve qё shkaktojnё humbje tё dёgjimit, me pёrjashtim tё rasteve tё dhёna nga specialisti, i cili monitoron gjendjen dhe ecurinё e mjekimit.
• Referimi i hershёm i foshnjave me rrezik tё lartё pёr shurdhёsi te specialisti. Foshnjat me rrezik tё lartё janë ato qё kanё nё historinё familjare raste me shurdhёsi, që kanë lindur me peshё tё vogёl, me asfiksi nё lindje, ikter ose meningit.
• Reduktimi i ekspozimit ndaj zhurmave tё larta nёpёrmjet rritjes sё ndёrgjegjёsimit ndaj këtyre rreziqeve, forcimi i legjislacionit lidhur me emetimin e zhurmave tё forta dhe kushtet nё vendin e punёs, inkurajimi dhe nxitja e individёve pёr tё pёrdorur pajisje mbrojtёse pёr zhurmat si tapa veshёsh apo kufje qё i reduktojnё zhurmat etj